Careers

Current vacancies:


 

No current vacancies

Datganiad o Ddiben:

‘Gyda’n gilydd, bydd pob un ohonom yn gwneud cynnyrch gwell, saffach ar gyfer ein cwsmeriaid’.

Mae DMM yn gwmni sy’n dylunio, gweithgynhyrchu, marchnata a gwerthu cyfarpar o’r safon uchaf ar gyfer eu defnyddio wrth ddringo, mynydda, gofalu am goed, gweithio ar uchder, mynediad rhaff, ac achub. Mae DMM yn ymdrechu i gyflawni ansawdd, arloesi a gwasanaeth o’r safon uchaf.

Mission Statement:

Mission Statement: “Together, each one of us will make a better, safer product for our customers”

DMM is a company that designs, manufactures, markets and sells high quality equipment for use in climbing, mountaineering, tree care, working at height, rope access and rescue. DMM strives to achieve the highest levels of quality, innovation, and service.

×

{